Det här med lycka…

Det var någon som sade att det här med lycka inte är något som finns på en plats man skall ta sig till, eller vid någon tidpunkt framåt som skall hända eller, beklagligt, bakåt i tiden och redan över. Tvärtom sades det att lycka är här och nu. Bara så, här och nu, utan vidare […]